Howard Davis

As an international traveler I have experienced many types of businesses including optometrist’s.  Spiegel Optik has always been my first choice for all eye care needs.  Customer service and complete eye examination is the best I have ever experienced.  Valtr Spiegel and his staff are very professional and thorough in every aspect of their profession.

[Jako cestovatel jsem poznal mnoho obchodů včetně optik. Optik Spiegel pro mne vždy byla první volba v péči o zrak. Zákaznický servis a kompletní oční vyšetření je to nejlepší, jaký jsem poznal. Valtr Spiegel a jeho zaměstnanci jsou velmi profesionální a svědomití v každém aspektu jejich zaměstnání.]